Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny, faktura VAT dopuszczalny jest również email potwierdzający przyjęcie i/lub wysłanie zamówienia) oraz jeśli powodem reklamacji jest uszkodzenie w transporcie i/lub braki towarowe niezbędne jest spisanie z kurierem protokołu reklamacji. Bez protokołu reklamacji zgłoszenia dotyczące uszkodzenia paczki w transporcie nie będa przyjmowane. W przypadku gdy klient odbiera od kuriera lub listonosza uszkodzona przesyłkę zawsze robi to na własne ryzyko. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki w transporcie polecamy odmowę przyjęcia paczki od kuriera.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. W przypadku zaginięcia paczki spowodowanego przez Pocztę Polską S.A. lub Kuriera Sklep zobowiązuje się do natychmiastowego złożenia reklamacji u przewoźnika. Czas reklamacji przedłuża się w takim  przypadku o czas potrzebny firmie przewozowej do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku Poczty Polskiej S.A. czynności wyjaśniające trwają jeden miesiąc  , w przypadku Kuriera nawet do trzech miesięcy. Sklep zobowiązuje się do zwrotu zagubionego towaru lub ekwiwalentu pieniężnego w terminie 7 dni roboczych od otrzymania odszkodowania od przewoźnika wymienionego wyżej. Zwrot pieniędzy odbywa się zawsze za pomocą przelewu bankowego na konto uprzednio wskazane przez osobę dokonującą reklamacji.

6. Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie (formularz pobierzesz tutaj) i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami:

Strefaciala.pl,

ul. Sieradzka 14a

98-220 Zduńska Wola Polska

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.